Az Európai Unió három pillére

Európai Unió: Az Európai Unió tagállamai számos területen működnek együtt közösen felállított szabályok alapján.
Mielőtt 1993-ban megalakult az Európai Unió, három szervezet alkotta az Európai Közösségeket. Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia Közösség a mai napig működnek, az Európai Szén- és Acélközösség feladatait 2002 nyarától az Európai Közösség vette át. Ez az alapja az Európai Unió első pillérének.

Az első pillérhez tartozik minden közösségi intézménynek és eljárásnak alárendelt politika.
A tagállamok gyorsabb gazdasági fejlődés és a munkanélküliség legyőzése érdekében összehangolják gazdaságpolitikájukat. Ezek szerint a tagállamok az EU tanácsának határozatai és az Európai Központi Bank javaslatai alapján alakítják államuk működéséhez szükséges pénzügyeket, költségeket és bevételeket. Létrejött a közös pénz, az Euró, amit 2002. január elsejétől lehet használni. A minél szorosabb együttműködés kialakítása érdekében létrehozták a Gazdasági és Monetáris Uniót.
Az EU a tisztességes verseny és áruk minőségének megőrzése érdekében létrehozott egy egységes belső piacot. Az áruk, a munkaerő, a szolgáltatás és a tőke szabadon, korlátok nélkül áramolhat a tagállamok között.
Az EU a világ kereskedelmének 20%-át bonyolítja. A tagországok az EU területén kívülről importált árukra közösen megállapított vámtarifák alapján vetik ki a vámokat. Az EU azokkal az országokkal, amelyek nem tagjai az Uniónak, kereskedelmi megállapodást köt.
Az EU bevételeinek majdnem felét a mezőgazdaságra költi. A közös mezőgazdasági politika célja, hogy a termékek minősége javuljon, árukat szinten tartsák, és a termelést szabályozzák, ezzel segítsék a mezőgazdaságból élő lakosok életét.
Vidékfejlesztés, azaz a Regionális politika foglalkozik a szegényebb területekkel, amelyek pénzbeli segítséget kapnak, hogy munkahelyeket tudjanak teremteni, az ott élőknek jobb életkörülményeket biztosítsanak.
Az EU szigorú környezetvédelmi szabályokat vezetett be annak érdekében, hogy a tagországokban az emberek tiszta környezetben élhessenek, és ne veszélyeztesse egészségüket a környezetszennyezés.
A fogyasztóvédelem célja, hogy az EU területén minden termék és szolgáltatás az vevők érdekeit szolgálják. Minden árunak egységes biztonsági, műszaki és környezetvédelmi szabálynak kell megfelelnie, csak ezután lehet őket az európai minőséget tanúsító CE jelöléssel ellátni.
Az összehangolt szociálpolitika szerint a tagállamok együttműködve javítják a munkahelyek biztonságát, az egészségügyi körülményeket, és csökkentik a munkanélküliséget. Minden EU állampolgár, ha bármely más EU tagállamba költözik, akkor továbbra is jogosult a szociális juttatásokra, orvosi kezelésre, és társadalombiztosítása továbbra is érvényes marad.
Az EU-ban a legtöbb szabályozott szakma elismerése egy egységes és általános rendszer szerint történik, amely segíti a diplomák elismerését.
Az EU közös oktatási programokkal, ösztöndíjakkal segíti a diákokat és a tanárokat. Bár a tagállamok oktatási politikájába nem szól bele, de közös célokat fogalmaz meg, amelyeket a tagállamoknak a nemzeti jogszabályaik megalkotásakor figyelembe kell venniük.

A tagállamok a három szervezet által képviselt területen – a gazdaságon, a szén- és acéltermelésen, illetve az atomenergia felhasználásán – kívül még két fő területen működnek együtt.
A második pillér a kül- és biztonságpolitika. 2000 őszén hozták létre a tagállamok katonáiból álló európai haderőt, amely arra szolgál, hogy megelőzze a háborúkat, vagy békét teremtsen ott, ahol háború dúl.
A harmadik pillér a rendőri és bírói együttműködés büntetőügyekben (eredetileg bel- és igazságügyi politika). Ennek értelmében a tagállamok összehangolják a menekültügyi és bevándorlási politikájukat, határaiknak ellenőrzését, a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelmet. Együttműködnek a polgári- és büntetőjog területén, és összehangolják rendőrségeik munkáját is.

Ennyi erről. Köszönet az olvasásért e Európai Unió témáról.

KépekOldalak

  Gyakori keresés

  Új keresés

  Képek  Oldalak

   Gyakori keresés

   Új keresés